Bullmarkt AEX eindigt na tien jaar

Twee heren bekijken het laatste nieuws

Veel Europese aandelenindices, waaronder de AEX en de Duitse DAX, hebben hun bulltrend beëindigd. © ING

Technische analyse

Bullmarkt AEX eindigt na tien jaar

Bas Heijink - technisch analist

De opwaartse trend in de AEX, de ‘bullmarkt’, is na tien jaar afgebroken. Ook veel andere Europese aandelenindices, waaronder de Duitse DAX, hebben hun bulltrend beëindigd.

Wat is technische analyse?

Technische analyse (TA) is een analysemethode waarbij in koersgrafieken en in andere marktgegevens naar trends en herkenbare koerspatronen wordt gezocht. Technische analyse wijkt dus sterk af van fundamentele analyse, waarbij financieel-economische gegevens worden bestudeerd. De technische visie van Bas Heijink zal geregeld sterk afwijken van de fundamentele visie van ING. Onze visie is namelijk vooral gebaseerd op fundamentele analyse.

Neerwaartse doorbraak sinds 2009 stijgende bodemlijn…

In de tweede helft van 2018 viel de AEX-index sterk terug: hij daalde ruim honderd punten. Tijdens die daling brak hij neerwaarts door zijn sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Dit betekende het einde van de bijna tien jaar durende bullmarkt. Toch zette de AEX dit jaar zijn neerwaartse trend niet door. Begin 2019 startte namelijk een herstelbeweging, die uitmondde in een nieuwe test van de zware-weerstandzone van 574 tot 577, waarin drie oude toppen liggen van de AEX. Dit betekent dat het grote topvormingsproces, dat begin 2018 startte, nog niet is afgelopen.

… maar neerwaartse trend zet nog niet door

De AEX heeft begin mei bij 574 de krachtige stijging vanaf zijn december 2018-bodem afgebroken. Hiermee lijkt een viervoudige toppenzone te zijn gevormd. Pas bij een structurele beweging boven de zone 574 - 577 zou een volgende opwaartse fase starten. Toch achten we de kans op een nieuwe stijgende langetermijntrend op dit moment klein. Een neerwaarts vervolg in de tweede helft van 2019 lijkt waarschijnlijker, waarbij de 472 weer onder druk kan komen. Dat was in december 2018 het startpunt van het herstel. Toch zal het aanzienlijk langer duren voordat de AEX op weg gaat naar niveaus onder de 472, vanwege de krachtige herstelbeweging van de eerste maanden van 2019. Belangrijke tussenliggende steunpunten liggen bij 530 en 517.

AEX-index

Bron: Reuters Metastock, 20 mei 2019.
Bron: Reuters Metastock, 20 mei 2019.

Richtpunt DAX blijft onder de 10.000 punten

De Duitse hoofdindex Xetra DAX (DAX) brak in 2018, eerder dan veel andere indices, zijn sinds 2009 stijgende bodemlijn. Sinds begin 2017 werden in de DAX al de contouren zichtbaar van een zeer groot hoofd-schouderpatroon. Dit toppatroon werd in oktober 2018 afgerond, waarbij ook de tien jaar durende bullmarkt werd beëindigd. De DAX viel terug van 13.600 tot 10.300 punten. Het herstel dat ook op de Duitse beurs plaatsvond in de eerste vier maanden van 2019, zorgde voor een zeer forse, maar technisch gezien ‘normale’ terugtest. In de langetermijngrafiek is nog steeds een patroon van telkens lagere toppen te zien. De dalende trend, de ‘bearmarkt’, kan een vervolg krijgen in 2019 en de Duitse index naar lagere niveaus brengen. Na de bodem bij 10.300 (een belangrijk steunpunt) vormt de zone bij 8.700 tot 9.300 een richtzone. Anderzijds: een structurele (dus herhaalde) beweging boven de 12.500 zou een langere ‘zijwaartse’ consolidatiefase kunnen starten, voordat de neerwaartse trend wordt hervat.

Xetra DAX

Bron: Reuters Metastock, 20 mei 2019.
Bron: Reuters Metastock, 20 mei 2019.