Olieprijs is swingfactor

Vrouw bekijkt groente op de markt

Een handelsovereenkomst tussen China en de VS zou gunstig zijn voor de wereldhandel en investeringen, wat de vraag naar grondstoffen zou stimuleren. © ING

Grondstoffen

Olieprijs is swingfactor

Friso Rengers - investmentmanager

In 2019 daalde de grondstoffenindex verder, ondanks de goed draaiende Amerikaanse en Europese economie. Alleen de olieprijs heeft zich sterk hersteld van de daling in het laatste kwartaal van 2018. Factoren daarbij zijn de goed nageleefde productieafspraken van Opec+ , de Amerikaanse sancties tegen olie-exporteur Iran en de afnemende groei van Amerikaanse schalieolieproductie.

De 14 leden van de Opec, de kartelorganisatie van olie-exporterende landen, zijn goed voor 35% van de wereldwijde olieproductie en 82% van de bewezen oliereserves. De Opec werkt nauw samen met tien niet-Opeclanden, waaronder Rusland, Mexico en Kazachstan. Samen zijn zij goed voor 55% van de wereldwijde olieproductie en 90% van de voorraden. De Opeclanden plus deze tien niet-Opeclanden worden samen Opec+ genoemd. Deze heeft veel invloed op de olieprijs, en daarmee op de wereldeconomie.

Wat zijn grondstoffen?

Grondstoffen zijn, net als bijvoorbeeld aandelen en obligaties, een beleggingscategorie. In een aantal van onze beleggingsstrategieën beleggen wij in een indexfonds van openbaar verhandelbare grondstoffen, zoals ruwe aardolie, geraffineerde brandstoffen (zoals dieselolie), metalen, sojabonen en mais. Grondstoffencontracten wisselen van eigenaar op de grondstoffentermijnmarkten. Door te beleggen in een grondstoffenindex – dus een ‘mandje’ termijncontracten voor diverse grondstoffen – kunnen beleggers inspelen op mogelijke prijsstijgingen binnen de gehele beleggingscategorie.

Olieprijs is ‘swingfactor’ binnen grondstoffenindex

Bij het huidige economische-groeitempo schatten we de kans dat de grondstoffenprijzen in de tweede helft van 2019 iets zullen herstellen net wat hoger in, dan de kans dat deze nog verder zullen wegzakken. Grondstoffen zijn niet hooggewaardeerd in vergelijking met andere vermogenscategorieën. Maar er is momenteel voldoende aanbod, gezien het niveau van de consumentenbestedingen en de investeringen. Olie, olieproducten en aardgas zijn binnen de grondstoffenindex de sterkste ‘swingfactoren’ om de index in beweging te brengen. Zo kunnen de toenemende spanningen rond Iran de olieprijs plotseling sterk laten stijgen.

Goud vinden we juist gewaardeerd

In tegenstelling tot de olieprijs is de goudprijs alweer jaren relatief stabiel. Goud vinden we overigens, gezien vanuit een langetermijnperspectief, noch over- noch ondergewaardeerd op een prijs van $1330 per troy ounce.

Deal VS en China zou positieve factor zijn voor grondstoffenprijzen

Op basis van onze macro-economische visie vinden we een neutrale grondstoffenvisie het beste passen. Investeringstrends en (geo)politieke veranderingen kunnen de vraag naar en het aanbod van grondstoffen beïnvloeden. Ook kan een minder sterke Amerikaanse dollar (de munt waarin grondstoffen worden verhandeld op de wereldmarkt) de vraag naar grondstoffen versterken. Wereldwijd staan er veel dollarleningen uit, die dan beter betaalbaar zouden worden voor de debiteuren, waardoor er meer kapitaal beschikbaar zou komen. Dat leidt tot een sterkere vraag naar grondstoffen. Ten slotte zou een handelsovereenkomst tussen China en de VS gunstig zijn voor de wereldhandel en investeringen, wat de vraag naar grondstoffen zou stimuleren.

Grondstoffen verdeeld in 4 subgroepen

Onze maatstaf, ook wel benchmark genoemd, voor de grondstoffenmarkt is de Bloomberg Commodity Index. Deze index is verdeeld in vier segmenten. Hij bestaat voor 36% uit agrarische grondstoffen, 32% energiegrondstoffen, 17% industriële metalen en voor 15% uit edelmetalen, zoals goud.

Bloomberg Commodity Index in EUR (dollarrisico afgedekt)

Bron: Thomson Reuters Datastream, juni 2019.
Bron: Thomson Reuters Datastream, juni 2019.