Sterke vraag naar luxeartikelen in groeimarkt Azië

Dames kiezen kleding uit in een modezaak

Dankzij een stijging van de lonen kunnen veel Chinezen meer besteden aan luxe consumptiegoederen. © Kokouu / Getty Images

Duurzame consumentengoederensector

Sterke vraag naar luxeartikelen in groeimarkt Azië

Cor Blankestijn - beleggingsanalist

Het assertieve handelsbeleid van de Verenigde Staten (VS) leidt tot veel onzekerheid in grote delen van de sector. Toch lijden de verkopen van luxeartikelen in Azië er niet onder. De wereldwijde autoverkopen lijken daarentegen het beste te hebben gehad.

Terugkijkend op onze uitspraken van eind vorig jaar over enkele deelsectoren, kunnen we concluderen dat we tot nu toe de ontwikkelingen vrij goed hebben ingeschat. We voorzagen dat meerdere subsectoren te maken zouden krijgen met de negatieve gevolgen van de handelsvete tussen de VS en China en de daaruit voortvloeiende importheffingen. De omzet- en winstverwachtingen worden geraakt door de afname van de Amerikaanse exporten naar China. Maar ook de export van veel goederen van Europa naar China is negatief beïnvloed. Verder moeten deelsectoren, met name de autosector, als gevolg van veranderende inzichten en businessmodellen in de komende jaren miljarden investeren om te voldoen aan de huidige of toekomstige regels.

Hadden we te gematigde verwachtingen van de luxegoederensector…

Tijdens de forse beurscorrectie van eind 2018 lijken we te voorzichtig te zijn geweest met onze vooruitzichten voor 2019 voor bedrijven uit de luxegoederensector. Deze bedrijven boeken al jaren hoge winsten, wat zich op de beurs vertaalt in toprendementen. We vreesden dat de economische groei wereldwijd zodanig geremd zou worden door de gevolgen van de handelsoorlog, dat de uitgaven aan juwelen, tassen, horloges en andere luxegoederen zouden dalen. In deze sector wordt in de VS het merendeel van de omzet en winst gerealiseerd, maar in Azië wordt het meest geïnvesteerd door de bedrijven. Daar moet de komende decennia namelijk de omzetgroei vandaan komen, met name vanuit China en nog specifieker Hongkong, de stad waar momenteel de meeste ‘ultrarijke mensen’ wonen (met een vermogen van $30 miljoen of meer). Dit waren er eind vorig jaar 10.000, maar gezien de koersstijgingen op de aandelenmarkten en het relatief hoge aantal beleggers in Hongkong is dat aantal sindsdien waarschijnlijk gestegen. Hongkong is niet voor niets al enkele jaren een van de grootste afzetmarkten voor de verkopers van juwelen, tasjes en horloges. Niets leek deze trend te veranderen. Zelfs het al jarenlang gevoerde anticorruptiebeleid van de Chinese overheid veroorzaakte slechts een rimpeling in de koersgrafiek van de horloge-, tassen- en cognacfabrikanten.

… of zit het venijn in de staart van 2019?

Beleggers waren bang dat de intensievere douanecontroles aan de Chinese grenzen ertoe zouden leiden dat de Chinese markt voor luxegoederen zou afkoelen. Maar ook die zorgen blijken tot nu toe ongegrond. De grijze importmarkt, ‘daigou’ genoemd, ontstond doordat veel Chinezen in Parijs, Londen, Milaan en andere Europese steden grote hoeveelheden luxe goederen insloegen. Sinds de verscherpte Chinese grenscontroles is de daigou weliswaar afgenomen, maar de omzet die bedrijven als Kering (Gucci) en LVMH (Louis Vuitton, Dior) in China realiseren, is juist harder gegroeid. Hun omzet in China komt nu zelfs in de buurt van die in Europa. De verwachte afkoeling van de markt heeft dus niet nog niet plaatsgevonden. De VS hebben echter nog altijd geen handelsakkoorden met China en de Europese Unie gesloten; negatieve onderhandelingsresultaten kunnen nog roet in het eten gooien.

Was 2018 het jaar van ‘peak car’?

Onze verwachting voor de automarkt komt mogelijk dichter in de buurt van onze inschatting van oktober 2018 . Het jaar is nog niet ten einde, maar er worden in alle grote regio’s in de wereld fors minder auto’s gekocht dan de afgelopen jaren het geval was. We meenden dat 2018 het jaar van de meeste verkochte auto’s ooit zou worden. Daarmee zou een ‘peak car’-moment een feit blijken: een eeuwig hoogtepunt in autoverkopen (afgeleid van het begrip ‘peak oil’ uit de olie-industrie). ‘Peak car’ kan in 2018 nog steeds het geval blijken te zijn geweest. Uiteraard is daar vooral de Chinees-Amerikaanse handelsvete debet aan, maar ook het uitstellen van de koopbeslissing van veel consumenten vanwege mogelijk betaalbare elektrische auto’s in de nabije toekomst.

Miljardeninvesteringen nodig in nieuwe technologie

Consumenten hebben lang moeten wachten op volledig elektrisch aangedreven auto’s met een acceptabel bereik, van zeg maar vijfhonderd kilometer. Konden we tot voor kort hiervoor eerst alleen terecht bij Tesla, nu komen elke maand fabrikanten met nieuwe elektrische modellen met een vergelijkbaar bereik. Deze zijn alleen bij lange na niet winstgevend voor de autofabrikanten. Daarom moeten deze meer van hun andere, wel winstgevende modellen verkopen, om de miljardeninvesteringen in nieuwe technologieën te kunnen doen. Maar laat dat nu niet het geval zijn...

Het gaat daarom nog spannend worden voor de grote autofabrikanten, omdat zij de elektrische modellen ook nodig hebben om de CO2-uitstoot van hun brandstof-aangedreven modellen te compenseren. Vanaf 2021 mogen nieuwe auto’s namelijk gemiddeld nog maar 95 gram CO2 per kilometer uitstoten om aan de eisen van de verschillende toezichthouders te voldoen. Anders zullen niet de tegenvallende verkopen aanleiding vormen voor winstwaarschuwingen, maar de torenhoge uitstootboetes. De autofabrikanten hebben weinig keus.