Neutraal met beperkte accenten

Samen sporten

Joggend stel op straat. © ING

Beleid beleggingstrategieën

Neutraal met beperkte accenten

Henry van Heijster, Nathan Levy en Friso Rengers - investmentmanagers

Het beleid voor de beleggingsstrategieën van ING komt in grote lijnen overeen met elkaar, zoals de neutrale weging voor zakelijke waarden ten opzichte van vastrentende waarden. Maar de strategieën hebben wel verschillende accenten en typerende kenmerken.

Strategie Actueel: brede spreiding met accent op technologie

Bij onze beleggingsstrategie Actueel ligt de focus binnen de aandelenbeleggingen op de wereldwijde spreiding over de bedrijfssectoren. Technologische ontwikkeling is een belangrijk thema dat in meerdere sectoren een grote rol speelt. Ook zetten we met deze beleggingsstrategie in op de groei van de opkomende markten. Staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoed vormen vaste onderdelen van de breed gespreide beleggingsstrategie. Onze tactische vermogensverdeling is momenteel (eind mei) neutraal. De aandelenportefeuille heeft een overweging van de sector energie en een onderweging van financiële waarden. Op regioniveau is Japan onderwogen en zijn de Verenigde Staten overwogen ten opzichte van de neutrale verdeling. Binnen obligaties hebben we een verhoogde weging van obligaties uit opkomende markten. Tegenover het hogere risico staat hier een aanzienlijk hoger verwacht rendement. Staatsobligaties hebben een verlaagd gewicht en tevens een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor veranderingen van de marktrente kleiner.

Strategie Duurzaam: meer dan alleen klimaatverandering

Doel van onze beleggingsstrategie Duurzaam is, naast financieel rendement, een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. Hoewel we beleggingen in bedrijven met bepaalde ongewenste activiteiten en gedragingen (zoals de productie van tabak) ook uitsluiten in de reguliere beleggingsstrategieën, ligt de lat hoger voor opname van beleggingen in de strategie Duurzaam. Maar we sluiten niet alleen uit, we selecteren ook juist díe bedrijven, die goed scoren op duurzaamheidsbeleid. Sterk vertegenwoordigd zijn bedrijven die zoeken naar oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals via de productie van wind- en zonne-energie of het vergroten van energie-efficiency. Ook andere duurzame thema’s komen terug in de beleggingsstrategie Duurzaam, zoals goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’), goede arbeidsomstandigheden in de hele productieketen en het tegengaan van milieuvervuiling. In toenemende mate beleggen we in bedrijven die met hun producten een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Doordat we de selectie van de beleggingen in aandelen en obligaties mede baseren op duurzaamheidsaspecten, heeft de beleggingsstrategie enkele herkenbare accenten. Zo is de weging van de olie- en gassector heel laag en die van (industriële) technologie relatief hoog. In die laatste categorie vallen immers veel bedrijven die innovatieve oplossingen bieden voor de problematiek die samenhangt met klimaatverandering.

Strategie Index: neutrale vermogensverdeling met accenten

De beleggingsstrategie Index bestaat geheel uit indextrackers. Het beleid is om gespreid te beleggen in efficiënte ETF’s (exchange traded funds) en indexfondsen van goede kwaliteit. De strategie volgt de tactische assetallocatie van het ING Investment Office. De aandelenportefeuille heeft een accent op de Verenigde Staten. Vanwege de minder goede vooruitzichten zijn Japanse aandelen onderwogen. Binnen obligaties hebben we een verhoogde weging van obligaties uit opkomende markten. Tegenover het hogere risico staat hier een aanzienlijk hoger verwacht rendement. Relatief ‘dure’ hoogrentende (‘high yield’) bedrijfsobligaties zijn onderwogen. Ook staatsobligaties hebben een verlaagd gewicht en tevens een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor veranderingen van de marktrente beperkt en levert dus bijvoorbeeld een stijging van de rente minder nadeel op. Een stijgende rente betekent namelijk: dalende obligatiekoersen.

Strategie Inkomen: aantrekkelijk in een lage-renteomgeving

In onze beleggingsstrategie Inkomen ligt de focus op rente-inkomsten en dividendrendement. We beleggen zoveel mogelijk in ‘defensieve’ aandelen, die iets minder gevoelig zijn voor beursbewegingen. De bedrijfswinsten van defensieve bedrijven zijn meestal beter voorspelbaar en bijna altijd wordt dividend uitgekeerd. In de geografische spreiding ligt een sterk accent op Europese aandelen, waardoor het valutarisico van deze beleggingsstrategie geringer is. Naast dividendaandelen spreiden we ook naar andere mogelijke rendementsbronnen, zoals lage-volatiliteitsaandelen, vastgoedaandelen en, in beperkte mate, aandelen uit andere regio’s. We hanteren momenteel een neutrale weging voor zakelijke waarden (aandelen) ten opzichte van vastrentende waarden (obligaties). De aandelenportefeuille heeft momenteel een overwogen positie in de Verenigde Staten. Binnen obligaties hebben we een verhoogde weging van obligaties uit opkomende markten. Tegenover het hogere risico staat hier een aanzienlijk hoger verwacht rendement. Relatief ‘dure’ hoogrentende bedrijfsobligaties zijn onderwogen. Ook staatsobligaties hebben een verlaagd gewicht en tevens een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor veranderingen van de marktrente beperkt en levert dus bijvoorbeeld een stijging van de rente minder nadeel op. Een stijgende rente betekent namelijk: dalende obligatiekoersen.

Strategie Comfort: accenten op Verenigde Staten en opkomende markten

Kenmerkend voor onze beleggingsstrategie Comfort* is de brede spreiding over beleggingscategorieën en regio’s. We hanteren momenteel een neutrale weging voor zakelijke waarden (aandelen, vastgoed, grondstoffen en alternatieve beleggingen) ten opzichte van vastrentende waarden (obligaties). De aandelenportefeuille heeft een accent op de Verenigde Staten. Vanwege mindere vooruitzichten zijn Japanse aandelen onderwogen. Binnen obligaties hebben we een verhoogde weging van obligaties uit opkomende markten. Tegenover het hogere risico staat hier een aanzienlijk hoger verwacht rendement. Relatief ‘dure’ hoogrentende bedrijfsobligaties zijn onderwogen. Ook staatsobligaties hebben een verlaagd gewicht en tevens een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor veranderingen van de marktrente beperkt en levert dus bijvoorbeeld een stijging van de rente minder nadeel op. Een stijgende rente betekent namelijk: dalende obligatiekoersen.

*Alleen voor relaties van ING Private Banking

Strategie Dynamiek: brede spreiding over beleggingsthema’s

Ook onze beleggingsstrategie Dynamiek* kent een brede spreiding over diverse beleggingscategorieën, regio’s, bedrijfssectoren en beleggingsthema’s. We hanteren momenteel een neutrale weging voor zakelijke waarden (aandelen, vastgoed, grondstoffen en alternatieve beleggingen) ten opzichte van vastrentende waarden (obligaties). Binnen aandelen hebben we op dit moment een voorkeur voor aandelen uit de Verenigde Staten en de sector energie. Vanwege mindere vooruitzichten zijn Japanse aandelen en financiële waarden (banken en verzekeraars) onderwogen. Binnen vastrentende waarden vinden we obligaties uit opkomende markten aantrekkelijk. Relatief ‘dure’ hoogrentende bedrijfsobligaties zijn onderwogen. Staatsobligaties hebben een verlaagd gewicht en tevens een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor veranderingen van de marktrente beperkt en levert dus bijvoorbeeld een stijging van de rente minder nadeel op. Een stijgende rente betekent namelijk: dalende obligatiekoersen.

*Alleen voor relaties van ING Private Banking