Voor nu: beperkte accenten

Samen sporten

Joggend stel op straat. © ING

Beleid beleggingstrategieën

Voor nu: beperkte accenten

Henry van Heijster, Nathan Levy en Friso Rengers - investmentmanagers

Het beleid voor de beleggingsstrategieën van ING komt in grote lijnen overeen met elkaar, zoals de neutrale weging voor zakelijke waarden ten opzichte van vastrentende waarden. Maar de strategieën hebben wel verschillende accenten en typerende kenmerken.

Strategie Actueel: brede spreiding met accent op technologie

Bij onze beleggingsstrategie Actueel ligt de focus binnen de aandelenbeleggingen op de wereldwijde spreiding over de bedrijfssectoren. Technologische ontwikkeling is een belangrijk thema dat in meerdere sectoren een grote rol speelt. Ook zetten we via deze beleggingsstrategie in op de groei van de opkomende markten. Staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoed vormen vaste onderdelen van de breed gespreide beleggingsstrategie. Onze tactische vermogensverdeling is momenteel (eind november) neutraal. De aandelenportefeuille heeft lichte accenten op de sectoren IT en financiële waarden. Ook de regio’s Japan en opkomende markten zijn overwogen ten opzichte van de neutrale verdeling. Relatief ‘dure’ Amerikaanse aandelen zijn onderwogen. Binnen obligaties hebben we een verhoogde weging van obligaties uit opkomende markten. Tegenover het hogere risico staat hier een aanzienlijk hoger verwacht rendement. Staatsobligaties hebben een verlaagd gewicht en tevens een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor een oplopende rente kleiner.

Strategie Duurzaam: meer dan alleen klimaatverandering

Doel van onze beleggingsstrategie Duurzaam is, naast financieel rendement, een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. Hoewel we ook in de reguliere beleggingsstrategieën beleggingen in bedrijven met bepaalde ongewenste activiteiten en gedragingen uitsluiten (zoals wanneer deze tabak produceren) ligt de lat hoger voor opname van beleggingen in de strategie Duurzaam. Maar we sluiten niet alleen uit, we selecteren ook juist die bedrijven, die goed scoren op duurzaamheidsbeleid. Sterk vertegenwoordigd zijn bedrijven die zoeken naar oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals via de productie van wind- en zonne-energie of het vergroten van energie-efficiency. Ook andere duurzame thema’s komen terug in de beleggingsstrategie Duurzaam, zoals goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’), goede arbeidsomstandigheden in de hele productieketen en het tegengaan van milieuvervuiling. In toenemende mate beleggen we in bedrijven die met hun producten een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.

Strategie Index: neutrale vermogensverdeling met accenten

De beleggingsstrategie Index bestaat geheel uit indextrackers. Het beleid is om gespreid te beleggen in efficiënte ETF’s (exchange traded funds) en indexfondsen van goede kwaliteit. De strategie volgt de tactische assetallocatie van het ING Investment Office. Staatsobligaties zijn op dit moment onderwogen ten gunste van bedrijfsobligaties; ook kent het obligatiegedeelte een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor een oplopende rente kleiner. We hebben een verhoogde weging van obligaties uit opkomende markten. Tegenover het hogere risico staat hier een aanzienlijk hoger verwacht rendement. In het gedeelte zakelijke waarden hanteren we wat regioverdeling betreft een onderweging van Amerikaanse aandelen tegenover een overweging van Japan en opkomende markten (zoals China). De waardering van Amerikaanse aandelen loopt in verschillende beurssegmenten tegen bovengrenzen aan; Chinese en Japanse aandelen zijn lager gewaardeerd.

Strategie Inkomen: blijft aantrekkelijk in een lage-renteomgeving

In onze beleggingsstrategie Inkomen ligt de focus op rente-inkomsten en dividendrendement. We beleggen hoofdzakelijk in ‘defensieve’ aandelen, die iets minder gevoelig zijn voor economische verslechtering. Defensieve aandelen hebben doorgaans redelijke waarderingen (zoals koers-winstverhouding). Ook zijn de bedrijfswinsten meestal beter voorspelbaar en bijna altijd keren ze dividend uit. In de geografische spreiding ligt een sterk accent op Europese aandelen. Daardoor is het valutarisico van deze beleggingsstrategie gering. Naast dividendaandelen spreiden we ook naar andere mogelijke rendementsbronnen zoals lage-volatiliteitsaandelen, vastgoedaandelen en, in beperkte mate, aandelen uit andere regio’s. Staatsobligaties zijn op dit moment onderwogen ten gunste van bedrijfsobligaties; ook kent het obligatiegedeelte een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de koersgevoeligheid bij rentestijging kleiner. We hebben een verhoogde weging van obligaties uit opkomende markten. Tegenover het hogere risico staat hier een aanzienlijk hoger verwacht rendement.

Strategie Comfort: voorkeur voor opkomende markten*

Kenmerkend voor onze beleggingsstrategie Comfort* is de brede spreiding over beleggingscategorieën en regio’s. We hanteren momenteel een neutrale weging voor zakelijke waarden (aandelen, vastgoed, grondstoffen en alternatieve beleggingen) ten opzichte van vastrentende waarden (obligaties). De aandelenportefeuille heeft accenten op de regio’s Japan en opkomende markten. Relatief ‘dure’ Amerikaanse aandelen zijn onderwogen. Binnen obligaties hebben we een verhoogde weging van obligaties uit opkomende markten. Tegenover het hogere risico staat hier een aanzienlijk hoger verwacht rendement. Staatsobligaties hebben een verlaagd gewicht en tevens een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor veranderingen van de marktrente beperkt. Stijgende rente betekent namelijk: dalende obligatiekoersen.

*Alleen voor relaties van ING Private Banking

Strategie Dynamiek: brede spreiding over beleggingsthema’s*

Ook onze beleggingsstrategie Dynamiek* kent een brede spreiding over diverse beleggingscategorieën, regio’s, bedrijfssectoren en beleggingsthema’s. We hanteren momenteel een neutrale weging voor zakelijke waarden (aandelen, vastgoed, grondstoffen en alternatieve beleggingen) ten opzichte van vastrentende waarden (obligaties). Binnen aandelen hebben we een voorkeur voor aandelen uit de regio’s opkomende markten en Japan. Relatief ‘dure’ Amerikaanse aandelen zijn onderwogen. Ook aandelen uit de sectoren financiële waarden (banken en verzekeraars) en IT zijn licht geaccentueerd. Net als aandelen uit opkomende markten vinden we ook obligaties uit deze regio aantrekkelijk. Staatsobligaties hebben een verlaagd gewicht en tevens een verkorte gemiddelde resterende looptijd. Hierdoor is de gevoeligheid voor een oplopende rente kleiner.

*Alleen voor relaties van ING Private Banking