Zakendistrict Vancouver (Canada)

Zicht op zakendistrict Downtown in Vancouver (westkust Canada). Ruim een eeuw geleden bestond de stad uit slechts twee rijen gebouwen tegenover elkaar. In 1887 werd de handelspost verbonden met het spoor. Tegenwoordig is Vancouver een van de belangrijkste havens ter wereld en wonen in de agglomeratie twee en een half miljoen mensen.

gelezen
Vastgoedsector

Tegenwind verwacht door stijgende rentes

Jan Kleipool
beleggingsanalist
Vastgoed was de afgelopen jaren een populair alternatief voor wie regelmatige inkomsten nodig had. Vertrouwde staatsobligaties leverden nauwelijks nog rendement. Maar de obligatierentes lijken weer te gaan stijgen.De lage rentes maskeren hoge waarderingen
De vastgoedsector staat de komende jaren een nieuwe cyclus van renteverhogingen door centrale banken te wachten. De waarderingen op inkomsten-gerelateerde maatstaven in de VS en Europa zijn aan de hoge kant. De lage obligatierentes zorgen er vooralsnog voor dat het rendement op beursgenoteerd vastgoed relatief aantrekkelijk is. Dit rechtvaardigt deels de huidige waarderingen, maar biedt volgens ons te weinig zekerheid omdat dit verschil snel kleiner kan worden wanneer rentes stijgen.

De sterke rentedalingen en het economische herstel in de Verenigde Staten (VS) en Europa hebben in de afgelopen jaren voor goede rendementen gezorgd. Met hogere rentes in het vooruitzicht verwachten we dat vastgoed meer tegenwind zal ondervinden. Wanneer het tempo van de renteverhogingen laag blijft en gecombineerd gaat met een aanhoudend economisch herstel in de VS en Europa kan de vastgoedsector volgens ons echter een stabiele tot positieve koersontwikkeling laten zien.

Operationele trends verzwakken, herstelrally’s mogelijk
De operationele trends (de bedrijfsresultaten) zijn bij de meeste Amerikaanse vastgoedaandelen nog positief, maar zwakken wel duidelijk af. Ook in Europa zijn de operationele trends bij veel vastgoedaandelen matig de afgelopen kwartalen. De waarderingen op basis van de intrinsieke waarde zijn inmiddels echter minder gespannen. In combinatie met aanhoudende economische groei en vooralsnog beperkte stijgingen van de marktrentes in de VS en Europa is er volgens ons ruimte voor tussentijdse herstelrally’s.

De hausse in beursgenoteerd vastgoed ligt waarschijnlijk achter ons
De vooruitzichten voor beursgenoteerd vastgoed zijn volgens ons minder rooskleurig dan in de afgelopen jaren. Met hogere rentes in het vooruitzicht, te hoge waarderingen op inkomstenmaatstaven in Europa en de VS en afzwakkende operationele trends ligt de hausse van wereldwijd beursgenoteerd vastgoed naar verwachting inmiddels achter ons. We verwachten ook in de tweede helft van 2017 geen uitbundige koersontwikkelingen voor beursgenoteerd vastgoed.