Iedereen kan stroom opwekken

‘Estrelas da Babilonia’ heet het ecologisch verantwoorde guesthouse-annex-bar op de top van de heuvels van de favela ‘Morro da Babilonia’ in Rio de Janeiro (Brazilië). Het terras geeft uitzicht op Copacabana Beach.

gelezen
Nutsbedrijven

Nieuwe energie vraagt om nieuwe relaties

Jenny Overman
beleggingsanalist
Wereldwijd staat de prijs van elektriciteit onder druk. Accu’s worden intussen goedkoper, apparaten energiezuiger en het aanbod van schaliegas neemt toe. Welke consequenties heeft dat voor nutsbedrijven? Moeten zij op zoek naar nieuwe partners?Meer hernieuwbare capaciteit in de energiemix…
Voor 2017 en de komende jaren verwachten wij dat nutsbedrijven die de samenwerking opzoeken met elkaar en met nieuwe partners, het beste zullen presteren. De toename van hernieuwbare energie in de energiemix, verbetering in de opslagcapaciteit en slimmere energienetwerken leiden tot een structurele daling van de elektriciteitsprijs en tot minder behoefte aan dure ‘piekcapaciteit’ van olie- of kolencentrales. In de VS resulteert de toegenomen beschikbaarheid van schaliegas in extra neerwaartse druk op de elektriciteitsprijs.

… leidt tot sluiting van conventionele centrales
Onlangs werden in Duitsland de eerste windenergiecontracten geveild waarbij de stroomleveranciers geen subsidie op de afnameprijs zullen krijgen. En in het Verenigd Koninkrijk meldde de netbeheerder de eerste volledige werkdag zonder elektriciteit uit kolen sinds de industriële revolutie. Hoewel we de komende decennia zeker nog niet zonder kunnen, is er ieder jaar minder conventionele capaciteit nodig. Dit zal de afschrijving op dure, verlieslatende centrales versnellen en het aangaan van nieuwe conventionele projecten risicovoller maken. De ombouw van kolengestookte centrales naar centrales die op gas of biomassa draaien, kan de sluiting uitstellen, maar niet afstellen. Nutsbedrijven met meer conventionele capaciteit in hun portefeuille lopen meer risico.


Nutsbedrijven moeten op zoek naar een nieuwe match met hun afnemers

De meeste grote nutsbedrijven hebben er de laatste jaren voor gekozen om zich meer te richten op activiteiten als , en netbeheer. Die geven stabiele inkomsten, zodat ze minder afhankelijk worden van soms sterk schommelende marktprijzen voor energie. Nieuwe ontwikkelingen als de elektrische auto en het  zullen een groot effect hebben op de sector. Bedrijven die hierin het voortouw nemen kunnen snel een bepalende positie opbouwen. Door samen te werken met overheden, bouwbedrijven, autofabrikanten, telecomaanbieders en consumenten kunnen nutsbedrijven snel de netwerken en oplaadpunten uitbouwen die deze ontwikkelingen nodig hebben.

De zakelijke markt als nieuwe partner
Nieuwe partners bij de bouw van hernieuwbare energieprojecten zijn bedrijven of coöperaties. Door afspraken te maken over minimumprijs en –afname wordt een project minder risicovol voor het nutsbedrijf. Andersom heeft de zakelijke partner de zekerheid van levering, prijs en herkomst. Overheden kunnen helpen door ongunstige regels te schrappen of door zelf op lokaal niveau deel te nemen. Deze projecten zijn volledig ongesubsidieerd en dragen toch bij aan de werkgelegenheid, vermindering van de uitstoot van schadelijke gassen en de technologische ontwikkeling in de betreffende regio. Hoewel deze ontwikkeling nog erg nieuw is en op dit moment niet overal mogelijk is, is in de VS sinds 2008 op deze manier al bijna 11GW aan capaciteit door bedrijven aangeschaft. Nutsbedrijven die openstaan voor nieuwe vormen van projectfinanciering kunnen hiervan profiteren.Diensten voor decentralisatie
Verbeterde en goedkopere elektriciteitsopslag zou ook de decentralisatie van energieopwekking mogelijk maken, dus het op meer plaatsen en op kleinere schaal opwekken van energie. Bovendien willen consumenten steeds meer weten over hun verbruik en de herkomst van hun elektriciteit. Marktpartijen die de installaties voor opwekkingscapaciteit, batterijen en de hieraan verbonden diensten leveren, kunnen hiervan profiteren.

De aandelen van nutsbedrijven hebben defensieve kenmerken. Ze keren relatief veel dividend uit en worden gezien als een veilige keuze tijdens periodes van economische onzekerheid en lage rente. Als het beter gaat met de economie en de rente gaat stijgen (zoals wij de komende periode verwachten) dan worden de kortetermijnvooruitzichten voor de nutssector minder aantrekkelijk. Binnen de sector worden bedrijven met meer groeikansen, een gezonde balans en iets meer risico aantrekkelijker.