Wereldhandel trekt aan

De wereldhandel is in maart flink aangetrokken na een dip in de eerste twee maanden van het jaar. Dit komt vooral door de afnemende politieke onzekerheid in Europa.

gelezen
Macro-economie

Economie in volgende versnelling

Simon Wiersma
investmentmanager
De wereldwijde economische groei houdt aan, ook al doen regeringen weinig om het estafettestokje van de stimulering van de centrale banken over te nemen. Maar dat lijkt niet zo nadelig: het gevaar van oververhitting dreigt in de VS.

Veel beleggers dachten eind vorig jaar dat meer overheidsinvesteringen en belastingverlagingen voor verdere economische groei moesten gaan zorgen. En daarmee voor hogere bedrijfswinsten. Het was dus niet vreemd dat direct na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump beleggers enthousiast werden. ‘The Donald’ had in zijn campagne immers aangekondigd flink in infrastructuur te investeren en de belastingdruk te verlagen. Tot nu zijn er weinig acties uit het Witte Huis gekomen en blijkt het besturen van een land moeilijker dan het besturen van een bedrijf. We verwachten dat, naar aanleiding van zijn concrete resultaten tot nu toe, het nog wel even kan duren voordat de plannen van Trump ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Ook elders in de wereld blijft het tot nu toe vooral bij beloften.

Economische groei in Nederland in eerste kwartaal 3,4% op jaarbasis
Zijn we dan nu al teleurgesteld over 2017? Eigenlijk niet. Economisch gezien gaat het namelijk best goed in de wereld en we verwachten een aantrekkende groei ten opzichte van 2016. Ondanks alle (tijdelijke) geopolitieke zorgen, waaronder die over de verkiezingen in Frankrijk en Nederland, zijn de macro-economische cijfers van dit jaar tot nu toe bemoedigend. Vooral in de eurozone is er sprake van een positief  omdat de economische groei in het eerste kwartaal flink is aangetrokken. Kijk maar eens naar de groei in Nederland: die was over het eerste kwartaal gemeten 3,4% op jaarbasis.

Meer vertrouwen, hogere winsten
Het hoge niveau van het consumenten- en het ondernemersvertrouwen heeft zich vertaald naar hogere uitgaven, investeringen en winsten. Het eerste kwartaal groeide de economie van de eurozone met 0,4% (kwartaal op kwartaal). Dat was duidelijk hoger dan bijvoorbeeld de groei in de Verenigde Staten (0,3%) en het Verenigd Koninkrijk (0,2%). Ondanks de hoge vertrouwenscijfers in de VS vielen de consumentenbestedingen flink tegen. Daartegenover was de groei in China (6,9% op jaarbasis) sterker dan verwacht. De angst voor een sterk protectionistisch beleid van Trump, en daarmee een sterk afnemende wereldhandel, is tot nu toe onterecht gebleken. Dat is vooral ook gunstig voor de opkomende markten. We handhaven dan ook onze verwachting van een toenemend verschil in economische groei tussen de opkomende en de ontwikkelde markten, in het voordeel van laatstgenoemde.

Aandelenkoersen profiteren van beleid centrale banken
De wereldwijde aandelenkoersen zitten nog steeds in een opgaande trend. Een reden daarvoor zijn de macro-economische cijfers die gemiddeld genomen beter waren dan verwacht. Daarnaast werd het positieve sentiment op de aandelenbeurzen gesteund door meevallende kwartaalcijfers van bedrijven. Veel beursindices staan dan ook flink hoger dan bij het schrijven van onze jaarvisie. Een groot aantal indices zit zelfs tegen of op recordniveaus. (Onze rendementsverwachtingen kunt u lezen in het artikel Analyse vermogenscategorieën.) Verder wordt er door de centrale banken nog steeds een stimulerend beleid gevoerd en is er geen gebrek aan kapitaal (‘liquiditeit’) op de financiële markten. En omdat buiten de VS de inflatie nog slechts nauwelijks aantrekt, verwachten we niet dat dit snel zal veranderen.

Risico’s: afzwakkende groei in China, VS of beleidswijziging centrale banken
Waar liggen de risico’s voor ons economische scenario? Naar ons idee zou dat vooral een tegenvallende groei kunnen zijn. De Chinese economie kan sterker afkoelen dan verwacht of het verwachte krachtige opveren van de Amerikaanse economie kan, na het zwakke eerste kwartaal, langer op zich laten wachten. Daar staat tegenover dat er een reële kans is dat de groei in de eurozone hoger dan verwacht uitvalt. Daarnaast bestaat het risico dat de Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’) of de Europese Centrale Bank sneller dan verwacht ‘de geldkraan dichtdraait’ (minder gaat stimuleren). Al schatten we die kans niet hoog in.

Meer volatiliteit in tweede jaarhelft te verwachten
Zoals we een half jaar geleden al schreven, kan het nog wel even duren voordat we een economische impuls vanuit de politiek kunnen verwachten. Op dit moment vinden we dit eerder gunstig dan ongunstig voor de beurs. Het risico van is daarmee afgenomen. Ook kan de huidige opgaande fase van de economische cyclus langer duren, zeker als de overheidsstimulering later alsnog komt. De financiële markten hebben het positieve scenario snel ingeprijsd waardoor de aandelenkoersen stegen. Onze jaardoelen voor de rendementen van de verschillende beleggingscategorieën zijn al bijna gehaald en er was in de eerste maanden van 2017 nauwelijks een periode van terugval. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we niet dat deze lijn zich kan voortzetten. We denken dat er meer koerswisselvalligheid (‘volatiliteit’) zal komen. We zijn daarom iets voorzichtiger gepositioneerd dan een half jaar geleden en hanteren op dit moment een neutrale aandelenweging.