Vraag naar kleinere, moderne auto’s in China

Arbeiders in een fabriek in het Chinese Liuzhou City (Zhuang) assembleren Baojun-auto’s van SGMW, een joint vernture met GM. Baojuns zijn kleine auto’s die niet concurreren met de bekende dure, luxe buitenlandse merken. Nu de autoverkopen niet meer toenemen in de welvarende, grote steden, hebben wereldwijd producerende autoconcerns meer belangstelling voor betaalbare kleinere types.

gelezen
Industriegoederen

Investeren in ‘smart’ productie noodzakelijk om bij te blijven

David Wolters
beleggingsanalist
Economische groei is geen garantie voor meer winst bij industrieconcerns. De meeste markten kennen felle concurrentie. Het verschil tussen verlies of winst zit ‘m soms in details als software of externe factoren als de olieprijs.De grondstoffenprijzen zijn al enkele jaren erg laag, vergeleken met de jaren daarvoor. Daardoor kampen producenten van mijnbouwapparatuur bijvoorbeeld er bijvoorbeeld nog steeds mee dat de grote mijnbouwers hun investeringen uitstellen. Toch worden hier en daar wel tekenen van een voorzichtig herstel zichtbaar. Bijvoorbeeld in de kwartaalcijfers van Caterpillar, die fors beter waren dan de consensusverwachtingen van analisten. Tegelijkertijd profiteren luchtvaartmaatschappijen juist van de lage olieprijs, waardoor de brandstofkosten zijn gedaald.

Toch gaat het de subsector luchtvaart niet erg voor de wind: de vliegmaatschappijen hebben last van overcapaciteit, hoge vaste kosten en ook werken de vakbonden niet altijd mee. Maar binnen deze sector zijn er ook mogelijkheden. In de VS is 80% van de markt in handen van slechts vier grote luchtvaartmaatschappijen. De financiële positie en vrije kasstroom van deze maatschappijen is over het algemeen dan ook sterk.

De lage grondstoffenprijzen werken in de hele sector door

Ook de spoorwegmaatschappijen in de VS hadden in 2015 en 2016 last van afnemende vraag naar vervoercapaciteit. Een van de redenen hiervoor is een lage gasprijs waardoor de nutsbedrijven in de VS minder kolen nodig hebben om elektriciteit op te wekken. De spoorwegmaatschappijen in de VS hebben hierop ingespeeld door kostenbesparingen en prijszettingskracht. Waar er in 2015 en 2016 nog sprake was van een afnemende vraag is die in 2017 alweer toegenomen. Veel ontwikkelingen beïnvloeden elkaar dus, waarbij de economische groei de belangrijkste factor is. En hoewel de prijzen van sommige grondstoffen een sterke stijging hebben laten zien, zijn de grondstoffenprijzen over langere termijn beschouwd nog steeds laag.

Innovatie door slimme toepassing van technologie
Innovatie kan concurrentievoordeel bieden. Daarom blijft het voor industriebedrijven belangrijk om te innoveren. De technologische ontwikkelingen gaan snel. Denk bijvoorbeeld aan de opmars van de 3D-printer, de voortgaande automatisering en de robotisering in fabrieken. Het ‘internet der dingen’ is een ander voorbeeld. Het brandstofverbruik van vliegtuigen kan worden verminderd door allerlei data met elkaar te combineren zoals het weer, het brandstofverbruik van de motor en navigatiegegevens. Een ander voorbeeld is het efficiënter maken van spoorwegvervoer met slimme software. Via data over treinverkeer, de omstandigheden op de rails en informatie over mechanische toestand van onderdelen van treinen kunnen analyses gemaakt worden waarmee vertragingen kunnen worden voorkomen. Dit zijn volgens ons ontwikkelingen die in de toekomst nog belangrijker zullen worden.

Robots maken robots
Op het gebied van robotisering volgen wij een bedrijf dat industriële robots fabriceert, het Japanse Fanuc. Dit concern produceert zeven dagen per week, 24 uur per dag robots met behulp van robots en is wereldwijd marktleider op het gebied van fabrieksautomatisering. Wij verwachten dat robots niet alleen in fabrieken maar ook elders in de samenleving een steeds belangrijker rol gaan spelen. Innovatieve bedrijven als Tesla en Apple maken al volop gebruik van robots in hun fabrieken of laten hun toeleveranciers daarmee werken. 

Hardware met ingebouwde software
Wij denken dat binnen de sector industriegoederen de aangeboden producten steeds meer een combinatie zullen vormen van hardware en software. Bijvoorbeeld bladen van windturbines die zichzelf automatisch optimaal instellen op de windsnelheid, waardoor meer energie kan worden opgewekt. Bedrijven binnen deze sector die niet investeren in de softwareaspecten van hun producten, dreigen dan ook een forse achterstand op te lopen ten opzichte van hun concurrentie. Een voorbeeld van een concern dat fors in software investeert, is General Electric (GE, zie ook het artikel over de energiesector).

Welke aandelen vinden wij aantrekkelijk?
Voor 2017 hebben wij binnen de sector industriegoederen meerdere voorkeuren. Nog steeds vinden wij conglomeraten aantrekkelijk: grote, samengestelde concerns. Wij kijken daarbij vooral naar de bedrijven die zichzelf verbeteren door het verhogen van winstmarges, het verlagen van de kosten of het afstoten van divisies die niet tot de strategische activiteiten behoren. Deze concerns kunnen de lage grondstoffenprijzen beter opvangen, doordat zij sterker gediversifieerd zijn dan andere bedrijven. Ook hebben ze veelal een goed gevuld orderboek en bieden ze diensten aan die een telkens terugkerende omzet opleveren. Een voorbeeld van een bedrijf dat aan deze voorwaarden voldoet, is GE. Het opereert in uiteenlopende eindmarkten met diverse divisies. Zo maakt GE apparatuur voor de olie- en gasindustrie, maar ook medische apparaten. Andere aantrekkelijke aandelen vinden we FedEx (subsector koeriersdiensten) en Deere (subsector bos- en landbouwmachines).

Grondstoffenprijzen kunnen ook weer stijgen
Er kunnen uit de hoek van de grondstoffenprijzen nog positieve impulsen voor de sector komen. Een veelgebruikte grondstoffenindex, de CRB Commodity Index, staat nu rond het niveau van 2003. Zodra de trend in de grondstoffenprijzen verandert, bijvoorbeeld door een aantrekkende wereldeconomie of door sterke groei in de opkomende markten, kan dit voor meerdere subsectoren binnen de sector industriegoederen een positieve uitwerking hebben.