Kwaliteitscontrole tijdens de sojaoogst

Een medewerker van het landbouwbedrijf controleert de kwaliteit tijdens de oogst van soja in Zuid-Rusland. Sojabonen zijn een belangrijke ‘soft commodity’: agrarisch geproduceerde grondstof. Veel veevoeders bevatten soja.

gelezen
Grondstoffen

Hoofdrol voor olie, visie blijft neutraal

Friso Rengers
investmentmanager
De stijging van de grondstoffenprijzen, vooral olie, hangt af van het tempo van de economische groei. Als de olieprijs stijgt door meevallende groei, zal het ook marktsentiment rond grondstoffen verbeteren.De meningen zijn verdeeld
In 2016 stopte de forse daling van de grondstoffenprijzen: na vier negatieve jaren boekte deze beleggingscategorie eindelijk een positief jaarrendement, als we die aflezen aan de samengestelde index. In 2017 deden grondstoffen eerst een stapje terug. Momenteel zijn de meningen, dus ook de marktkrachten, erg verdeeld. Beleggers die geloven dat een sterkere economische groei aanstaande is, geloven ook dat het herstel van de grondstoffenprijzen zal doorzetten. Economische groei gaat namelijk hand in hand met grondstoffenverbruik. Sterkere groei zal dan ook helpen om de torenhoog opgebouwde voorraden af te bouwen. Wij vinden het nog te vroeg om van een definitieve ommekeer te spreken. Bij hogere prijzen en sterkere vraag worden immers ook meer grondstoffen geproduceerd, wat weer voor prijsdruk zorgt. Voor de rest van het jaar hangt veel af van de ontwikkeling van de olieprijs. Zonder duurdere olie is de kans op hogere grondstoffenprijzen klein.

Ontwikkeling grondstoffenindex (in euro's)

Bron: Thomson Reuters Datastream, 26 mei 2017


Hoofdrol voor olie
De OPEC, de organisatie van olieproducerende landen, ziet graag de olieprijzen stijgen. Onder leiding van Saoedi-Arabië streven de olieproducenten nu, samen met een aantal niet-OPEC-landen waaronder Rusland naar een verlenging van het productiebeperkingsakkoord van eind 2016. Het is de vraag is hoe succesvol dit akkoord zal zijn. De Amerikaanse schalieolieproductie is de laatste tijd namelijk doorgegroeid. En dat drukt de prijzen. Ook de raffinagesector heeft grote voorraden opgebouwd. Dus niet alleen het succes van de Amerikaanse schalieproductie, maar ook de stijging of daling van brandstofvoorraden speelt een rol. De olieprijsstijging die in maart 2016 begon, vlakt dan ook steeds meer af en de (WTI-kwaliteit) komt niet boven de $55 dollar per vat. In onderstaande grafiek is dit goed te zien.

Ontwikkeling olieprijs (in dollars)

Bron: Thomson Reuters Datastream, 26 mei 2017


Wat kunt u in 2017 nog verwachten?
Als het productiebeperkingsakkoord van de OPEC samenvalt met versnelde vraaggroei – als gevolg van meer economische groei – zal de olieprijs verder stijgen. Olie is zo belangrijk voor de prijsvorming van alle grondstoffen, dat in combinatie met hogere economische groei, de hele categorie op een hoger prijsniveau kan komen. Bij stijgende vraag en hogere prijzen kan echter ook meer geproduceerd worden met de huidige productiecapaciteit. Grondstoffen bieden spreidingswaarde in een beleggingsportefeuille naast aandelen en obligaties. We handhaven onze grondstoffenvisie op neutraal.