Pillentest bij Merck Group

Bloeddrukpillen van het merk Concor in een Proditec SAS Vistab 2-machine bij kwaliteitscontrole in het laboratorium van het hoofdkantoor van Merck KGaA in Darmstadt (Duitsland).

gelezen
Gezondheidszorg

Research en productontwikkeling bieden kans op forse winsten

Eric de Graaf
beleggingsanalist
De sector gezondheidszorg heeft het moeilijk. Voorlopig zijn er geen signalen die wijzen op een bovengemiddelde winstgroei. Maar concerns die succesvolle medicijnen op de markt brengen, kunnen nog altijd miljardenwinsten behalen.Geen sterk herstel beleggingsresultaten verwacht
De sector gezondheidszorg was in 2016 – in tegenstelling tot in voorgaande jaren – de slechtst presterende aandelensector op de beurs. De subsector geneesmiddelenbedrijven, goed voor ruim de helft van de beurswaarde van de sector, bleef zelfs nog forser achter. De koersen stonden eigenlijk het hele jaar onder druk. Dit kwam mede door politieke uitspraken over het prijsstellingsbeleid van medicijnen, maar zeker ook door een gebrek aan nieuwe kaskrakers waardoor de gemiddelde prijzen dalen en de marges onder druk komen. De naar verwachting beperkte winstgroei in de komende jaren geeft onvoldoende ruimte om een sterk koersherstel te verwachten. Wel verschilt de koersontwikkeling van de diverse farmaceutische concerns fors. Dat komt vooral door verschillen in de . Voor farmaceutische ondernemingen is de productenpijplijn van levensbelang. De patenten op medicijnen zijn maar tijdelijk geldig. Daarom is voor winstgroei een stroom succesvolle nieuwe geneesmiddelen nodig. Gemiddeld kost het zo’n acht jaar aan research en productontwikkeling voordat een nieuw geneesmiddel kan worden verkocht. Succesvolle nieuwe medicijnen kunnen nog steeds miljardenwinsten opleveren.

Vertrouwen in biotechnologie nog niet terug
Aandelen van bedrijven uit de subsector biotechnologie hebben de afgelopen drie jaar gemiddeld bijna tweemaal zoveel rendement geboekt als de MSCI All Country World Index (bron: Bloomberg, 2 mei 2017). Dit rendement is echter volledig in 2014 en 2015 gerealiseerd. De aandelenkoersen van biotechbedrijven staan al ruim anderhalf jaar onder druk door discussies over te hoge medicijnprijzen en de houdbaarheid daarvan op de langere termijn. Daarbij valt op dat vooral de grotere biotechbedrijven hiervoor zijn afgestraft op de beurs en zeer fors in koers zijn gedaald. Daardoor hebben hun aandelen inmiddels een erg lage waardering. De koers-winstverhouding weerspiegelt de waardering van een aandeel op de beurs en kan beleggers helpen bij de beoordeling van aandelen. Andere waarderingsmethoden zijn bijvoorbeeld de koers-cashflowverhouding en de verhouding tussen de koers en de boekwaarde (de ‘price to book value’). De gemiddelde waardering verschilt per bedrijfssector. Ook variëren de waarderingen per fase van de economische cyclus. Dit omdat de (gemiddelde) winsten per aandeel dalen of stijgen naarmate de economie krimpt of groeit.

Medische apparaten: beperkte groei en consolidatie als oplossing
De gemiddelde waardering van aandelen van producenten en leveranciers van medische apparatuur is begin 2017 op het hoogste niveau in bijna tien jaar beland. De belangrijkste oorzaken van deze sterke koersperformance zijn de die gaande is en de ‘defensieve’ kwaliteiten van deze subsector: ook in economisch mindere tijden blijft er namelijk behoefte bestaan aan zorg en medische apparatuur. Dankzij de schaalvoordelen als gevolg van de vele fusies en overnames kan de gemiddelde winstgroei licht omhoog. Wij verwachten de komende jaren verdere consolidatie, ook kunnen deze bedrijven meeprofiteren van de aangekondigde belastingverlaging in de Verenigde Staten. Gezien de bovengemiddelde waardering verwachten we in 2017 geen outperformance van deze subsector ten opzichte van de performance van de gemiddelde aandelenmarkt.

Medische dienstverleners: fusies verboden, belastingverlaging positief
De subsector medische dienstverleners, waarvan de activiteiten – zoals de verstrekking en verzending van medicijnen – vrijwel uitsluitend in de Verenigde Staten plaatsvinden, toont slechts een beperkte onderliggende groei van de omzet en winst. Wel kan een verlaging van het Amerikaanse belastingtarief juist bij deze groep sterk positief doorwerken, omdat de winst vrijwel volledig in de Verenigde Staten wordt gerealiseerd. Een aantal grote overnames van ziektekostenverzekeraars is eerder dit jaar verboden door de toezichthouder. Overnames van kleinere spelers zijn nog wel een beproefd middel om schaalvergroting te bereiken en daarmee de kosten per recept of uitgegeven medicijn te verlagen.