Deutsche Bank maakt nieuwe start na opspraak

Bijkantoor van de grootste bank van Duitsland in Frankfurt. Deutsche Bank kwam sinds het uitbreken van de kredietcrisis herhaaldelijk in opspraak en was in 2016 €2,4 mld. kwijt aan rechtszaken en boetes. Volgens de huidige directie is het leed nu geleden en kan een nieuwe start worden gemaakt.

gelezen
Financiële waarden

Onderliggend herstel banken houdt aan

Jan Kleipool
beleggingsanalist
De financiële sector kan profiteren van diverse positieve trends, waarvan we voortzetting verwachten in de tweede jaarhelft. Ook zouden hogere rentes gunstig zijn. Daarin vormt deze sector een uitzondering ten opzichte van de meeste andere.De balansen van banken zijn aanzienlijk sterker geworden dankzij solide kapitaalgeneratie, herstructureringen, emissies en de verkoop van onderdelen. Daarnaast normaliseren de onderliggende operationele trends, zijn rechtszaakkosten over het hoogtepunt heen en neemt de negatieve impact van  af. Ook positieve factoren als een herstel van de zakenbankinkomsten, goede kostenbeheersing, aanhoudende kredietgroei en een verdere daling van de wanbetalingen in Europa waren zichtbaar in de meest recente resultaten. We verwachten dat deze trends in de tweede helft van 2017 doorzetten.

Financiële sector goed gepositioneerd voor hogere rentes…
De financiële sector is volgens ons een van de weinige sectoren die kunnen profiteren van verdere renteverhogingen. Bovendien gaat de ‘Fed’, de Amerikaanse centrale bank, de balans met Amerikaanse staatsobligaties en verpakte hypotheken verkleinen in de tweede helft van het jaar. Dit kan tot hogere marktrentes en een steilere rentecurve leiden. Dit zou positief moeten zijn voor de banken, mits de ongunstige effecten van hogere rentes op de economie beperkt blijven. Hogere rentes zijn niet alleen gunstig voor de rentemarges van banken maar ook voor de kapitaalposities van verzekeraars en op de langere termijn voor de rendementen op de beleggingsportefeuilles. In combinatie met eventuele versoepeling van de regelgeving voor banken en lagere belastingen onder de regering-Trump lijkt de sector goed gepositioneerd.

…maar renteverhogingen hebben mogelijk negatieve invloed op financiële markten en economie
De renteverhogingen in de Verenigde Staten (VS) kunnen echter een nieuwe cyclus van wanbetalingen in de hand werken en een negatieve invloed hebben op de kredietgroei, de economie en de financiële markten. Dit risico neemt volgens ons toe in de tweede helft van 2017. In de eerste helft van 2017 is de kredietgroei in de VS al afgenomen en was er meer betalingsstress te zien bij en creditcards.

Financiële sector klaar om ‘op meer cilinders te draaien’ maar risico’s nemen toe
Na drastische efficiëntieslagen in de afgelopen jaren normaliseren de operationele trends binnen de sector. Verdere renteverhogingen en stijgende marktrentes in de VS zouden bovendien positief zijn voor de financiële sector, terwijl dit voor veel andere sectoren juist een negatieve impact zou hebben. De sector is daarmee volgens ons goed gepositioneerd om optimaal te kunnen profiteren van een aanhoudend economisch herstel in de VS en Europa. De risico’s nemen volgens ons echter toe in de vorm van geopolitieke spanningen, het effect van renteverhogingen op de economie laat in de cyclus en het terugschroeven van . Om het stokje over te nemen van het monetaire beleid van de afgelopen jaren zou een concreet fiscaal expansief beleid onder Trump een welkome ontwikkeling zijn voor de sector en de economie als geheel.