Olie uit de diepte

Offshore olie-installatie in de Nigerdelta (Nigeria). Chevron Corp. exploiteert hier het Agbami diepzeeolieveld.

gelezen
Energiesector

Big data van olievelden minstens zo interessant als de olie zelf

David Wolters
beleggingsanalist
Een hogere of lagere olieprijs betekent het verschil tussen winst of verlies. Ook zijn technologieaspecten steeds vaker beslissend. Daarnaast kan software voor efficiencyverbetering zorgen. En dus voor meer winst.Olieprijs bepalend voor hele sector
De hoogte van de olie- en gasprijzen zijn sterk bepalend voor de winsten van bedrijven in de energiesector. Hoe hoger de olieprijs, des te meer winst. Het is dan ook begrijpelijk dat de winsten in de energiesector op een flink lager niveau liggen dan drie jaar geleden. De  daalde in de tussentijd fors: in juni 2014 noteerde de olieprijs nog boven de honderd dollar per vat. Op het moment van schrijven van deze tekst schommelt de prijs van een vat ruwe olie (zowel WTI- als Brent-kwaliteit) tussen de $49 en $56. De afspraken over productieverlaging die de leden van de organisatie van olie-exporterende landen OPEC hebben gemaakt, worden goed nagekomen. De tactiek is om wereldwijd de olievoorraden te laten slinken. Deze aanpak lijkt te werken.

Bedrijfswinsten in energiesector onzeker door olieprijs
Tot de energiesector behoren grote oliebedrijven als Shell, ExxonMobil en BP, die zowel een ‘upstream’-divisie (voor het oppompen van olie en gas) als een ‘downstream’-divisie hebben (raffinaderijen, tankstations, olieproducten). Daarnaast zijn er in deze sector ook bedrijven die zich alleen richten op het oppompen van olie en gas, en bedrijven die alleen raffineren. Tot de energiesector behoren ook de oliedienstverleners (olieservicesbedrijven). Deze leveren bijvoorbeeld hijskranen voor boorplatforms of specialistische kennis voor het offshore boren naar olie, soms op vele kilometers diepte. Voorbeelden van oliedienstverleners zijn Schlumberger en Fugro. Zoals gezegd, staan door de lage olieprijs de winsten van oliemaatschappijen momenteel onder druk. Daardoor wordt minder in exploratie en productie geïnvesteerd, met als gevolg dat ook de winsten van oliedienstverleners drastisch zijn gedaald. Sommige maken verlies. Voor bedrijven met een sterke balans biedt dit kansen voor overnames.

Alle oliebronnen wereldwijd aangesloten op het industriële ‘internet of things’

Olieservices en big data
Wij denken dat het voor ondernemingen in de olieservicessector steeds belangrijker wordt om software en hardware te combineren. De werkzaamheden die oliedienstverleners uitvoeren op de olievelden genereren namelijk grote hoeveelheden data. Deze gegevens kunnen veel beter benut worden door gebruik te maken van één softwareplatform. Het grote industriële conglomeraat General Electric (GE), dat ook een energiedivisie heeft, en BP hebben bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten om alle oliebronnen wereldwijd aan te sluiten op het industriële ‘internet of things’. Door het datamanagement-softwaresysteem van GE krijgen de technische specialisten op de boorplatforms van BP realtime en wereldwijd toegang tot machines en operationele data. Hierdoor kunnen betere beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld wat de risico’s aangaat. Voor grote olieservicesbedrijven, maar bijvoorbeeld ook voor offshore boorbedrijven. Deze trend komt in 2017 nog sterker naar voren.

Voorkeur 2017: grote oliebedrijven, secure selectie olieservices
Voor 2017 hebben wij binnen de energiesector een voorkeur voor de ‘supermajors’ (de allergrootste concerns) en kijken we daarnaast selectief naar olieservicesbedrijven. Binnen de supermajors gaat onze voorkeur uit naar bedrijven met een sterke vrije kasstroom, een gezonde balans en een grote downstreamdivisie. Hoewel de resultaten van de downstreamdivisies onder druk staan, vormt de downstreamdivisie bij deze concerns vaak een buffer tegen slechte resultaten in de upstreamdivisie. Een voorbeeld van een supermajor die aan deze voorwaarden voldoet, is Exxon. Binnen de olieservicessector vinden wij Schlumberger een aantrekkelijk bedrijf. Ook de samenvoeging van de olie- en gasdivisie van General Electric met servicesbedrijf Baker Hughes biedt kansen.