Aantrekkende vraag zorgt voor licht positieve verwachtingen

De economische groei in China en de aanbesteding van grote infrastructuurprojecten in de VS en elders in de wereld zijn potentiële aanjagers voor de sector basismaterialen.

gelezen
Basismaterialen

Aantrekkende vraag zorgt voor licht positieve verwachtingen

Jenny Overman
beleggingsanalist
Ruime capaciteit, lichte volumegroei en uitzicht op aantrekkende economische groei zorgen voor voorzichtig positieve verwachtingen. Aandachtspunt bij de sector basismaterialen is de stijging van de productiekosten. De financiële gezondheid van bedrijven in deze sector kunnen we aflezen aan de manier waarop de winstmarges zich ontwikkelen.Invloed van China op metaalprijzen blijft groeien
Ook de komende jaren blijft de ontwikkeling van metaalprijzen nauw verbonden met de gezondheid van de Chinese economie. Hoe sterker namelijk de economische groei, hoe meer erts en metalen China zal importeren. De plannen van de Chinese overheid voor het sluiten van overtollige fabrieken, het efficiënter maken van productieprocessen en de geplande internationalisering van Chinese metaalproducenten zijn hierbij belangrijke factoren.

Investeringsbeleid is indicator
Mijnbouwers uit andere landen staan na een aantal moeilijke jaren voor een belangrijke keuze. Na een periode van bezuinigingen, balansherstel en uitgestelde investeringen, zullen zij over een aantal maanden weer moeten investeren in toekomstige capaciteit. De manier waarop de mijnbouwers hun geld besteden, kan veel inzicht geven in hun visie op de stand van de economie. Als zij overwegend kiezen voor dividendverhogingen of overnames, in plaats van nieuwe projecten te ontwikkelen, kan dat wijzen op verslechterde vooruitzichten. Wij nemen voorlopig dan ook een afwachtende houding aan.

Chemiemarkten meer in balans
Voorzichtige volumegroei was een lichtpuntje voor chemicaliënbedrijven in de eerste helft van het jaar. Door de beperkte economische groei was het een uitdaging om stijgende grondstoffenprijzen en energiekosten door te berekenen aan de klant. Specialistische toepassingen van chemicaliën, bijvoorbeeld in katalysatoren, oplaadbare batterijen en elektronica bieden betere marges en groeiende afzetmarkten. Overschotten en dalende prijzen zetten de afgelopen jaren de landbouwinkomsten, en daarmee de uitgaves aan landbouwchemicaliën en kunstmest onder druk. Ondanks een aantal kleine lichtpuntjes zien wij nog geen duurzaam herstel in deze sector.

Investeringen in infrastructuur komen langzaam op gang

De verwachting van meer investeringen in infrastructuur en huizenbouw gaf de koersen van bouwmateriaalbedrijven een steuntje in de rug in de eerste helft van het jaar. Vanwege de matige economische groei en de politieke onzekerheid komen deze investeringen nu pas langzaam op gang. Duurzame stimulering van de economie kan de komende jaren voor een impuls zorgen. Na een aantal jaren van fusies en overnames zullen nu bovendien de synergievoordelen, zoals efficiëntieverbeteringen, bij bedrijven zichtbaar moeten worden.